Olen alkanut itse nyt enemmän ja enemmän käyttämään Dockeria ja Docker-Composea ja niiden avulla olen mm. asentanut HomeAssistantin, Matrix Synapse -palvelimen, Baikal -kalenteripalvelimen sekä Duplicati -varmuuskopiopalvelimen käyttöön, mutta palataan näihin erikseen toisessa kirjoituksessa ja käydään tässä vähän läpi Dockerin ja Docker-Composen asennusta RaspberryPiOS -käyttöjärjestelmään.

Lähtökohtaisesti meillä on siis valmiiksi asennettuna RaspberryPiOS -käyttöjärjestelmä RaspberryPi -tietokoneelle, jonka asennusta en tässä käy läpi tarkemmin, koska asentamiseen löytyvät hyvät ohjeet RaspberryPi -sivustolta.

Ennen Dockerin asennusta kuitenkin asennetaan viimeisimmät päivitykset käyttöjärjestelmään seuraavalla komennolla

sudo apt update && sudo apt upgrade

Dockerin asennus aloitetaan hakemalla asennusskripti komennolla

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh

Seuraavaksi asennetaan Docker suorittamalla asennusskripti

sudo sh get-docker.sh

Dockerin asennuksen jälkeen lisätään RaspberryPiOS -käyttöjärjestelmän oletuskäyttäjä pi ryhmään docker komennolla

sudo usermod -aG docker pi

Dockerin versio voidaan tarkastaa komennolla

docker version

Sekä tarkemmat tiedot Dockerista komennolla

docker info

Paras tapa tarkastaa, että Docker on asentunut kunnolla, on asentaa hello-world -kontti komennolla

docker run hello-world

Mikäli hello-world -kontti asentui oikein ilman virheilmoituksia, niin tällöin meillä on kaikki valmiina Docker-Composen asennusta varten.

Docker Composen asennus Link to heading

Docker Compose voidaan asentaa eri tavoin, mutta tässä tapauksessa asennamme sen pip3 avulla. Tämä vaatii, että sinulla on asennettuna python3 sekä lisäksi myös python3-pip -paketit. Tätä varten tarvittavat paketit saadaan asennettua komennolla

sudo apt-get install libffi-dev libssl-dev python3-dev python3 python3-pip -y

Docker Compose saadaan asennettua komennolla

pip3 install docker-compose

Docker-Composen asennettu versio voidaan tarkastaa komennolla

docker-compose --version

Ja lopuksi on vielä tärkeää ajaa komento

sudo systemctl enable docker

Tämä varmistaa, että Docker käynnistyy automaattisesti myös sen jälkeen, kun kone käynnistetään uudelleen.

Jaa tämä: