Kirjoitin taannoin energian hinnan seurannasta Home Assistantilla ja käytössä minulla oli HACS:in kautta ladattava Nordpool -integraatio. Tämä konfiguraatio antoi spottisähkön hinnan arvonlisäverollisena, mutta nyt joulukuun -22 alusta alkaen arvonlisävero on laskenut käyttösähkön osalta 10%. Tätä muutosta Nordpool -integraatio ei osaa automaattisesti laskea, jolloin myöskin Home Assistantin laskema kustannustieto on liian suuri. Ja mikäli haluat lukea myös vanhan kirjoituksen, niin linkki on tässä.

Tämän vuoksi tein muutoksia aikaisempaan laskentaan siten, että Nordpool -integraatio antaa jatkossa spottihinnan arvonlisäverottomana ja arvonlisäveron laskenta tapahtuu Home Assistantin kautta. Selkeyden vuoksi olen laittanut tähän kaikki muuttujat ja sensorit kokonaisuudessaan uudestaan, koska muutoin voi käydä helposti niin, että nämä tehtävät muutokset menevät vanhojen kanssa sekaisin.

Aluksi meidän täytyy tehdä vanhojen muuttujien lisäksi uusi input_number -muuttuja, jonka avulla annetaan voimassa olevan arvonlisäveron suuruus eli lisätään vanhat rivit mukaan lukien configuration.yaml -tiedostoon alla olevat rivit:

#configuration.yaml 

input_number:
# nämä muuttujat samoja kuin aikaisemmin tehdyt

 sahkon_hinta_siirto:
  name: 'Siirtohinta'
  min: 0
  max: 150
  step: 0.01
  initial: 2.15
  icon: 'mdi:currency-eur'
  unit_of_measurement: 'cnt/kWh'
  mode: box

 sahkon_hinta_marginaali:
  name: 'Sähköyhtiön marginaali'
  min: 0
  max: 150
  step: 0.01
  initial: 0.31
  icon: 'mdi:currency-eur'
  unit_of_measurement: 'cnt/kWh'
  mode: box

 sahkon_hinta_kipuraja:
  name: 'Sähkön hinnan kipuraja'
  min: 0
  max: 25
  step: 0.5
  initial: 6.0
  icon: 'mdi:currency-eur'
  unit_of_measurement: 'cnt/kWh'
  mode: box

#tämä on uusi lisättävä muuttuja
 sahkon_arvonlisavero:
  name: 'Käyttösähköstä perittävä arvonlisävero'
  min: 0
  max: 30
  step: 0.5
  initial: 10
  icon: 'mdi:percent'
  unit_of_measurement: '%'
  mode: box

Nordpool -integraatioon täytyy myös tehdä muutoksia ja sen voi tehdä joko antamalla tiedot manuaalisesti sensor -kohdan kautta tai vaihtoehtoisesti Home Assistantista käsin. Minä olen lisännyt tiedot sensor -kohdan alle seuraavasti:

sensor:
 - platform: nordpool

  # Should the prices include vat? Default True
  VAT: False

  # What currency the api fetches the prices in
  # this is only need if you want a sensor in a non local currecy
  currency: "EUR"

  # Helper so you can set your "low" price
  # low_price = hour_price < average * low_price_cutoff
  low_price_cutoff: 0.25

  # What power regions your are interested in.
  # Possible values: "DK1", "DK2", "FI", "LT", "LV", "Oslo", "Kr.sand", "Bergen", "Molde", "Tr.heim", "Tromsø", "SE1", "SE2", "SE3","SE4", "SYS", "EE"
  region: "FI"

  # How many decimals to use in the display of the price
  precision: 4

  # What the price should be displayed in default
  # Possible values: MWh, kWh and Wh
  # default: kWh
  price_type: kWh

Nordpool -integraatiossa on myös mahdollista asettaa oma “low” price -tieto kohdassa low_price_cutoff, mutta itse olen tehnyt siitä yksinkertaisen binary_sensor -sensorin. Tämä sensori kertoo suoraan kyllä/ei tiedolla, että onko hinta alle itse määritettävän “kipu”-rajan.

Seuraavaksi lisätään vielä vanhat muuttumattomat sensorit, uusi sensori sekä sensorit, joihin on tehty muutoksia eli lisätään kohdan sensors -alle seuraavat rivit:

 - platform: template
  sensors:

# nämä vanhoja sensoreita, joihin ei ole tehty muutoksia
 
   sahkon_hinta_siirto:
    friendly_name: 'Sähkön hinta siirto'
    unit_of_measurement: 'EUR/kWh'
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_hinta_siirto') | float / 100 | round(4) }}"

   sahkon_hinta_marginaali:
    friendly_name: 'Sähköyhtiön marginaali'
    unit_of_measurement: 'EUR/kWh'
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_hinta_marginaali') | float / 100 | round(4) }}"

   sahkon_hinta_kipuraja:
    friendly_name: 'Sähkön hinta kipuraja'
    unit_of_measurement: 'EUR/kWh'
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_hinta_kipuraja') | float / 100 | round(4) }}"

# nämä vanhoja sensoreita, joihin on tehty muutoksia

   sahkonhinta_spotti_nyt:
    friendly_name: 'Pörssisähkön kok.hinta tällä hetkellä'
    unit_of_measurement: 'EUR/kWh'
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ ((states('sensor.nordpool_kwh_fi_eur_4_025_0') |float * (states('sensor.sahkon_arvonlisavero_desimaalilukuna')) |float) + states('sensor.sahkon_hinta_siirto') | float + states('sensor.sahkon_hinta_marginaali') | float ) | round(4)}}"

# tästä eteen päin uusia lisättyjä sensoreita

   sahkonhinta_spotti_arvonlisaverollisena:
    friendly_name: 'Pörssisähkön hinta tällä hetkellä sis. alv.'
    unit_of_measurement: 'EUR/kWh'
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ ((states('sensor.nordpool_kwh_fi_eur_4_025_0') |float) * (states('sensor.sahkon_arvonlisavero_desimaalilukuna')) |float) | round(4) }}"

   sahkon_arvonlisavero:
    friendly_name: 'Sähköstä perittävä arvonlisävero'
    unit_of_measurement: '%'
    icon_template: 'mdi:percent'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_arvonlisavero') | float | round(0) }}"

# tämä on apusensori, jonka avulla lasketaan arvonlisäverollinen hinta spottisähkölle

   sahkon_arvonlisavero_desimaalilukuna:
    friendly_name: 'Sähköstä perittävä arvonlisävero desimaalilukuna'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_arvonlisavero') | float / 100 + 1| round(4) }}"

# tämä on vanha sensori, jolla ilmaistaan, että onko sähkön hinta alle halutun "kipu"-rajan

binary_sensor:
 - platform: template
  sensors:
   sahko_kipuraja_hinta:
    friendly_name: 'Sähkön hinta alle kipurajan'
    value_template: >-
      {{ states('sensor.sahkonhinta_spotti_nyt') < states('sensor.sahkon_hinta_kipuraja') }}

Lopuksi käynnisteään Home Assistant uudestaan sekä lisätään työpöydälle tarvittavat sensorit ja muuttujat

Kuva: Home Assistant muuttujat

Kuva: Home Assistant sensorit

Jaa tämä: