Edit: 12.12.2022 Energian laskenta päivitetty, uusi päivitetty kirjoitus löytyy linkin takaa.

Seuraavaksi ajattelin kirjoittaa päivän polttavasta aiheesta eli sähkön hinnasta. Minulla oli aikaisemmin kvartaaleittain vaihtuva sähkön hinta, mutta koska vanhan sähkösopimuksen hinta oli jo yli 50 cnt/kWh, tulin siihen tulokseen, että nyt olisi ehkä hyvä kuitenkin vaihtaa sopimus pörssisähköön, jolloin pystyn vaikuttamaan sähkön hintaan sentään jollakin tavalla. Nyt siis mennään pörssisähköllä ja käytössä on HACS:in kautta saatava Nordpool -integraatio, jonka kautta haetaan pörssisähkölle hinta.

Home Assistantin avulla pystytään tekemään hyvinkin erilaisia sähkön hinnan mukaan muuttuvia ohjauksia. Tähän liittyen tehdään erilliset muuttujat sähköyhtiön pörssisähkön marginaalille, siirtohinnalle sekä lisäksi muuttuja, jossa on mahdollisuus asettaa sähkön hinnalle ns. “kipuraja”-hinta eli kun ollaan tämän hinnan alapuolella, niin tällöin voidaan ohjata esim. koristevalaistusta tms. päälle. “Kipuraja”-hinnasta tehdään vielä erillinen binääri-sensori (binary_sensor) eli tästä saadaan kyllä / ei -tieto siitä, että onko hinta yli vai alle asetetun “kipurajan”.

Nämä muuttujat toteutetaan Home Assistantin input_number-muuttujalla eli configuration.yaml-tiedostoon lisätään alla olevan mukaiset rivit:

#configuration.yaml
input_number:
 sahkon_hinta_siirto:
  name: Sähkön siirtohinta
  min: 0
  max: 50
  step: 0.01
  initial: 2.15
  icon: mdi:currency-eur
  unit_of_measurement: cnt/kWh
  mode: box

 sahkon_hinta_marginaali:
  name: Sähköyhtiön marginaali pörssisähkölle
  min: 0
  max: 10
  step: 0.01
  initial: 0.31
  icon: mdi:currency-eur
  unit_of_measurement: cnt/kWh
  mode: box

 sahkon_hinta_kipuraja:
  name: Sähkön hinnan kipuraja
  min: 0
  max: 25
  step: 0.5
  initial: 6.0
  icon: mdi:currency-eur
  unit_of_measurement: cnt/kWh
  mode: box

Seuraavaksi tehdään muuttujista sekä sähkön kokonaishinnasta sensorit sekä “kipuraja”-hinnasta binääri-sensori eli lisätään alla olevat tiedot configuration.yaml-tiedostoon

sensor:
 - platform: template
  sensors:
   sahkon_hinta_siirto:
    friendly_name: Sähkön hinta siirto
    unit_of_measurement: EUR/kWh
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_hinta_siirto') | float / 100 | round(4) }}"

   sahkon_hinta_marginaali:
    friendly_name: Sähköyhtiön marginaali
    unit_of_measurement: EUR/kWh
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_hinta_marginaali') | float / 100| round(4) }}"

   sahkon_hinta_kipuraja:
    friendly_name: Sähkön hinta kipuraja
    unit_of_measurement: EUR/kWh
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_hinta_kipuraja') | float / 100 | round(4) }}"

   sahkonhinta_spotti_nyt:
    friendly_name: Sähkön kok.hinta tällä hetkellä
    unit_of_measurement: EUR/kWh
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ (states('sensor.nordpool_kwh_fi_eur_4_025_024') |float + states('sensor.sahkon_hinta_siirto') | float + states('sensor.sahkon_hinta_marginaali') | float ) | round(4)}}"

binary_sensor:
 - platform: template
  sensors:
   sahko_kipuraja_hinta:
    friendly_name: 'Sähkön hinta alle kipurajan'
    value_template: >-
      {{ states('sensor.sahkonhinta_spotti_nyt') < states('sensor.sahkon_hinta_kipuraja') }}

Nyt voidaan vielä käynnistää Home Assistant uudestaan ja lisätä muuttujat ja sensorit työpöydälle, joista kuvat alla

Kuva: Muuttujien tiedot

Kuva: Sensorien tiedot

Nyt meillä on saatavilla sähkölle kokonaishintatieto (pois lukien mahdolliset kiinteät kuukausinnat) sensorin muodossa eli tämä tieto voidaan liittää suoraan Home Assistantin Energia -osioon, jolloin saadaan energian kulutuksen lisäksi myös hinta kulutetulle sähkölle.

Jaa tämä: