Seuraavaksi päästään käsiksi yhteen lempiaiheistani eli kotiautomaatiojärjestelmät ja Home Assistant. Minulla itselläni on Home Assistant asennettuna Raspberry Pi 4 -tietokoneelle siten, että tietokoneessa on käyttöjärjestelmänä RaspberryPiOS ja Home Assistant on asennettu Docker-Composen avulla.

Docker -asennuksessa on mm. se haittapuoli, että nämä lisäosat eivät ole käytössä samalla tavalla kuin Home Assistantin omassa käyttöjärjestelmässä. Samoin myös varmuuskopiointi ei toimi samalla tavalla, mutta näihinkin löytyy kyllä kuitenkin ratkaisut. Mielestäni etuna Docker-asennuksessa on kuitenkin se, että tietokoneen resursseja voi helpommin käyttää myös muuhunkin.

Tässä kirjoituksessa käydään siis läpi Home Assistantin asennus Docker-Composen avulla. Itselläni ei ollut oikeastaan juurikaan kokemusta Dockerista tai Docker-Composesta ennen tätä asennusta, mutta sen jälkeen olen asentanut Docker-Composen avulla mm. Baikal -kalenteripalvelimen, Matrix -pikaviestipalvelimen, Dublicati -varmuuskopiointi -palvelimen sekä Home Assistantille Z-Wave lisäosan ZWavejs2Mqtt:n avulla.

Nykyään pyrin asentamaan ohjelmistot Docker-Composen avulla, mikäli se vain on mahdollista. Vanhoja asennuksia kuten Mosquitto -palvelin tai MariaDB -palvelin, jotka ovat asennettu ohjelmistolähteistä, en ole lähtenyt muuttamaan, mutta nämäkin pystyy asentamaan myös Docker-Composen avulla. Käydään läpi näitä muita asennuksia sitten erikseen seuraavissa kirjoituksessa.

Home Assistantin asennus Link to heading

Ennen Home Assistantin asennusta meillä pitäisi olla asennettuna Docker ja Docker-Compose. Näiden asennuksesta kirjoitin jokin aika sitten kirjoituksessa “Dockerin ja Docker-Composen asennus RaspberryPiOS -käyttöjärjestelmään”, josta voi tarvittaessa kerrata asennusta.

Asennus on aika selkeä, aluksi täytyy luoda hakemisto, johon nämä Docker-Composen asetus- ym. tiedostot tallennetaan. Tämä voi sijaita esim. kotihakemistossa ja tässä asennuksessa luodaan hakemisto nimeltään docker-data kotihakemistoon eli komento menee

mkdir docker-data

Seuraavaksi luodaan docker-data -hakemistoon kansio homeassistant, jonne Docker-Compose tallentaa tarvittavat tiedostot eli

cd docker-data

mkdir homeassistant

Sitten siirrytään kansioon

cd homeassistant

Tämän jälkeen luodaan homeassistant -kansioon Docker-Composen asetustiedosto eli

nano docker-compose.yaml

Tähän tiedostoon kopioidaan alla olevat tiedot eli

version: '3'
services:
 homeassistant:
  container_name: homeassistant
  image: "ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable"
  volumes:
   - /home/pi/docker-data/homeassistant/:/config
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
  restart: unless-stopped
  privileged: true
  network_mode: host

Tämän jälkeen ajetaan vielä komento

docker-compose up -d

Kun Docker-Compose on hakenut tarvittavat paketit ja on käynnistynyt, niin sen jälkeen meillä on asennus valmiina. Tämän jälkeen jatketaan asennusta nettiselaimen kautta eli mennään osoitteeseen http://x.x.x.x:8123, jossa x.x.x.x on oman tietokoneesi IP-osoite, johon Home Assistant on asennettu.

Mikäli sinulla on käytössä Z-Wave tai Zigbee -mokkula, täytyy docker-compose.yaml -tiedostoon lisätä vielä seuraavat rivit eli

version: '3'
 services:
  homeassistant:
  ...
  devices:
   - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0

Home Assistantin päivitys hoituu jatkossa ajamalla komento docker-compose pull ja docker-compose up -d tässä samassa hakemistossa, jossa sijaitsee docker-compose.yaml -tiedosto.

Jaa tämä: