Seuraavaksi meillä olisi tarkoituksena käydä läpi hieman Home Assistantin tietokantaa, joka on oletuksena SQLite -tietokanta. Tämä tietokanta toimii hyvin pienissä järjestelmissä, mutta kun sensoreita ja muuta systeemiä alkaa olla enemmän käytössä, niin siinä vaiheessa voi tulla ongelmia vastaan. MariaDB -tietokanta on järkevää ottaa käyttöön jo heti alussa, niin siihen ei sitten tarvitse palata enää myöhemmin.

MariaDB:n asennusta käytiin läpi myös aikaisemmassa kirjoituksessa, jossa käsiteltiin WordPress.org:n asennusta. Asennus etenee samaan tapaan, kuin WordPress.org:n asennuksen yhteydessä eli lähtökohtana meillä on, että olemme siis jo asentaneet MariaDB ja ottaneet sen käyttöön.

Tämä asennus on tehty Home Assistantin Docker-Compose -version kanssa, mutta se toiminee myös muussakin asennuksessa. Mikäli Home Assistant on asennettu valmiin levykuvan kautta, niin tällöin lisäosista löytyy valmiina lisäosa MariaDB -tietokannan käyttöönottoa varten.

Aluksi luomme Home Assistanttia varten tietokannan ja käyttäjän eli aluksi aluksi ajamme komennon

mysql -u root -p

Seuraavaksi luomme tietokannan homeassistant, käyttäjän hauser sekä päivitämme tietokannan oikeudet eli annetaan alla olevat komennot

CREATE DATABASE homeassistant;
CREATE USER ‘hauser’ IDENTIFIED BY ‘salasana’;
GRANT ALL PRIVILEGES on homeassistant.* TO 'hauser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'salasana';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Salasanaksi tulee tietysti valita jokin parempi salasana kuin esimerkissä käytetty salasana.

Seuraavaksi teemme tarvittavat muutokset Home Assistantin puolelle eli lisäämme configuration.yaml -tiedostoon alla olevat rivit

recorder:
 db_url: mysql+pymysql://hauser:salasana@localhost/homeassistant?charset=utf8mb4
 purge_keep_days: 10

Edellä purge_keep_days: 10 tarkoittaa sitä, että tallennamme tietokantaan tiedot viimeiseltä 10 vuorokaudelta. Tätä voi halutessaan muuttaa ja tarkempia asetusvaihtoehtoja, kuten esimerkiksi joidenkin tiettyjen sensorien pois jättäminen historiatiedoista, löytyy tämän seuraavan linkin takaa.

Voimme myös tehdä tietokannasta sensorin, joka kertoo tietokannan koon, lisäämällä sensor: -kohtaan alla olevat rivit

 - platform: sql
  db_url: mysql+pymysql://hauser:salasana@localhost/homeassistant
  queries:
   - name: DB size
    query: 'SELECT table_schema "database", Round(Sum(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 1) "value" FROM information_schema.tables WHERE table_schema="home_assistant" GROUP BY table_schema;'
    column: 'value'
    unit_of_measurement: MB

Seuraavan kerran, kun päivitämme Docker-Composen avulla asennetun Home Assistantin, niin meille tulee käynnistyksen jälkeen todennäköisesti virheilmoitus The recorder could not start, joka johtuu siitä, että [Home Assistantin] [Docker] -versiossa ei ole asennettuna pymysql -tiedostoa. Tämä tilanne saadaan korjattua seuraavasti eli aluksi menemme Home Assistantin dockeriin sisälle komennolla

docker exec -it homeassistant bash

Asennetaan pymysql -tiedosto komennolla

pip3 install pymysql

Lopuksi käynnistetään vielä Home Assistant uudestaan, jonka jälkeen MariaDB -tietokannan pitäisi taas toimia normaalisti.

Jaa tämä: