Seuraavaksi asennamme mosquitto-brokerin Docker-Composen avulla. Mosquitto-brokeria tarvitaan hoitamaan ns. “keskustelu” -yhteyttä, jotta voimme lisätä Home Assistanttiin zigbee-, z-wave- ja ruuviTag -laitteita käyttäen Zigbee2MQTT-, Zwavejs2Mqtt- ja RuuviTag Discovery -ohjelmistoja, jotka kommunikoivat käyttäen MQTT -protokollaa.

Mosquitto-brokerin asennus Link to heading

Mosquitto-brokerin asennus menee aika lailla samaan tapaan kuin aikaisemmat Docker-Composen avulla tehdyt asennukset eli aluksi luodaan mosquittoa varten hakemisto Docker-Composen asennushakemistoon eli ajetaan seuraavat komennot

cd /home/pi/docker-data
mkdir mosquitto
cd mosquitto

Seuraavaksi luodaan docker-compose.yaml -tiedosto komennolla nano docker-compose.yaml ja kopioidaan tiedostoon seuraavat tiedot:

version: "3"
services:
 mosquitto:
  image: eclipse-mosquitto
  network_mode: host
  volumes:
   - /home/pi/docker-data/mosquitto/config:/mosquitto/config
   - /home/pi/docker-data/mosquitto/data:/mosquitto/data
   - /home/pi/docker-data/mosquitto/log:/mosquitto/log

Seuraavaksi meidän täytyy vielä luoda hakemistoon /home/pi/docker-data/mosquitto/config tiedosto nimeltään mosquitto.conf ja luodaan se komennolla nano /home/pi/docker-data/mosquitto/config/mosquitto.conf ja kopioidaan tiedostoon tiedot:

persistence true
persistence_location /mosquitto/data/
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
listener 1883
## Authentication ##
# allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt

Seuraavaksi luodaan vielä käyttäjä mosquitto komennolla

docker-compose exec mosquitto mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/password.txt mosquitto

Tämän mosquitto-broker jälkeen voidaan käynnistää komennolla

docker-compose up -d

Nyt meillä pitäisi olla mosquitto-broker käynnissä ja seuraavaksi voidaan Home Assistantissa ottaa käyttöön mosquitto -integraatio.

Seuraavissa kirjoituksissa käydään läpi tarkemmin Zigbee2MQTT, Zwavejs2Mqtt ja Ruuvitag Discoveryn asennuksia, joilla saamme lisättyä Home Assistanttiin zigbee-, z-wave- ja ruuviTag -sensorit yms. laitteet.

Jaa tämä: