Edellisessä kirjoituksessa kirjoitin sensorien ja muuttujien luomisesta pörssisähkölle. Nyt ajattelin laittaa vielä jakoon myös vanhan konfiguraation, jossa voidaan antaa sähkön hinta kvartaaleittain sekä määrittää kvartaalit oman sähkösopimuksen mukaiseksi. Tässäkin tapauksessa voidaan sähkön kokonaishintasensori myös yhdistää Home Assistantin Energia-seurantaosioon.

Aluksi luomme tarvittavat muuttujat hinta- ja päivämäärätiedoille eli lisätään configration.yaml-tiedostoon seuraavat rivit

#configuration.yaml

input_number:
 sahkon_hinta_q1:
  name: Hinta Q1
  min: 0
  max: 150
  step: 0.01
  initial: 0
  icon: mdi:currency-eur
  unit_of_measurement: cnt/kWh
  mode: box
 sahkon_hinta_q2:
  name: Hinta Q2
  min: 0
  max: 150
  step: 0.01
  initial: 0
  icon: mdi:currency-eur
  unit_of_measurement: cnt/kWh
  mode: box
 sahkon_hinta_q3:
  name: Hinta Q3
  min: 0
  max: 150
  step: 0.01
  initial: 0
  icon: mdi:currency-eur
  unit_of_measurement: cnt/kWh
  mode: box
 sahkon_hinta_q4:
  name: Hinta Q4
  min: 0
  max: 150
  step: 0.01
  initial: 0
  icon: mdi:currency-eur
  unit_of_measurement: cnt/kWh
  mode: box
 sahkon_hinta_siirto:
  name: Siirtohinta
  min: 0
  max: 150
  step: 0.01
  initial: 2.15
  icon: mdi:currency-eur
  unit_of_measurement: cnt/kWh
  mode: box

input_datetime:
 q1:
  name: 'Q1 alkaa'
  has_date: true
  has_time: false
  icon: mdi:clock-time-four
 q2:
  name: 'Q2 alkaa'
  has_date: true
  has_time: false
  icon: mdi:clock-time-four
 q3:
  name: 'Q3 alkaa'
  has_date: true
  has_time: false
  icon: mdi:clock-time-four
 q4:
  name: 'Q4 alkaa'
  has_date: true
  has_time: false
  icon: mdi:clock-time-four

Seuraavaksi luodaan em. tiedoille vielä hintasensorit sähkön hinta per q1, q2, q3 ja q4, sähkön siirtohinta sekä kokonaishinta meneillään olevan kvartaalin mukaisesti

sensor:
 - platform: template
  sensors:
   sahkon_hinta_q1:
    friendly_name: Sähkön hinta Q1
    unit_of_measurement: EUR/kWh
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_hinta_q1') | float / 100 | round(4) }}"
   sahkon_hinta_q2:
    friendly_name: Sähkön hinta Q2
    unit_of_measurement: EUR/kWh
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_hinta_q2') | float / 100 | round(4) }}"
   sahkon_hinta_q3:
    friendly_name: Sähkön hinta Q3
    unit_of_measurement: EUR/kWh
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_hinta_q3') | float /100 | round(4) }}"
   sahkon_hinta_q4:
    friendly_name: Sähkön hinta Q4
    unit_of_measurement: EUR/kWh
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_hinta_q4') | float / 100 | round(4) }}"
   sahkon_hinta_siirto:
    friendly_name: Sähkön hinta siirto
    unit_of_measurement: EUR/kWh
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: "{{ states('input_number.sahkon_hinta_siirto') | float / 100 | round(4) }}"
   sahkonhinta_nyt:
    friendly_name: Sähkön hinta tällä hetkellä
    unit_of_measurement: EUR/kWh
    icon_template: 'mdi:currency-eur'
    value_template: >-
      {% if states('input_datetime.q1') <= states('sensor.date_time') %} 
         {{ (states('sensor.sahkon_hinta_siirto')|float + states('sensor.sahkon_hinta_q2')|float |round(4)) }}
      {% elif states('input_datetime.q2') <= states('sensor.date_time') %} 
         {{ (states('sensor.sahkon_hinta_siirto')|float + states('sensor.sahkon_hinta_q3')|float |round(4)) }}
      {% elif states('input_datetime.q3') <= states('sensor.date_time') %} 
         {{ (states('sensor.sahkon_hinta_siirto')|float + states('sensor.sahkon_hinta_q4')|float |round(4)) }}
      {% elif states('input_datetime.q4') <= states('sensor.date_time') %} 
         {{ (states('sensor.sahkon_hinta_siirto')|float + states('sensor.sahkon_hinta_q1')|float |round(4)) }}
      {% endif%}

Käynnistetään vielä Home Assistant uudelleen ja luodaan työpöydälle tarvittavat muuttujat ja sensorit, joihin sitten annetaan tarvittavat tiedot.

Kuva: Muuttujat ja sensorit

Lopuksi vielä liitetään sähkön kokonaishinnan sensori Home Assistantin energia-osioon, jolloin saadaan kerättyä tietoa sähkön kulutuksen lisäksi myös käytetyn sähkön hinnasta.

Jaa tämä: