Tämä tarina on oikeastaan jatkoa aikaisemmalle jutuille ja liittyy hyvin paljon Home Assistantiin, sähkön kulutuksen seurantaan ja myös edellisessä kirjoituksessa olleeseen ESPHome -firmikseen.

Minä en ole tullut hankkineeksi mitään valmista mittausanturia, jolla voisin seurata kotini sähkönkulutusta. Olen ratkaissut tämän siten, että olen itse tehnyt tällaisen pulssianturin käyttäen ESP8266 -pohjaista mikrokontrolleria, LM393 Light Sensor -valoanturia (ei ole maksettu mainos) sekä firmiksenä ESPHomea. HUOM! Valoanturin tulee olla malliltaan nimen omaan fotodiodi, eikä LDR -moduuli. Alla olevassa kytkentäkuvassa on LDR -moduuli.

Tämä kombinaatio lukee sähkömittarin pulssia ja muuntaa sen sitten hetkelliseksi- ja vuorokautiseksi kulutukseksi eli ESPHomessa on käytössä pulse_meter- ja total_daily_energy -komponentit, joiden avulla laskenta tapahtuu. Lisäksi tarvitaan tarvitaan myös tieto omasta sähkömittarista, että kuinka paljon yksi pulssi on watteina, minulla yksi pulssi = yksi watti.

Muut kulutukset kuten tunti-, vuorokausi-, kuukausi- ja vuosikulutukset lasketaan käyttäen Home Assistantin omaa energia -laskentaa. Toki näissä kulutusseurannoissa voisi käyttää myös Home Assistantin utility_meter -ominaisuutta, mutta tämä on kuitenkin aika lailla turhaa, koska Home Assistantin oma energia -laskenta hoitaa nämä hyvin ja säilyttää myös historiatiedot pidemmältä ajalta.

Valoanturin kytkentä mikrokontrolleri -korttiin Link to heading

Aluksi siis kytkentään valoanturi mikrokontrolleriin seuraavasti :

Kuva: valoanturin kytkentä

Eli pinnien kytkentä tapahtuu seuraavasti:

 • GND — GND

 • 3V3 — VCC

 • D4 — D0

Firmwaren kääntäminen Link to heading

Seuraavaksi palataan edellisen tarinan asiaan eli käännetään mikrokontrollerille uusi firmware käyttäen ESPHomea. Tätä varten meidän tarvitsee tehdä asetustiedosto firmistä varten.

Aluksi mennään ESPHomen hakemistoon, joka oli luotu home -hakemistoon eli annetaan komento

cd esphome

Seuraavaksi tehdään firmiksen asetustiedosto seuraavalla komennolla

nano nodemcu-powerconsumption.yaml

Tämän jälkeen kopioidaan tiedostoon seuraavat rivit

esphome:
 name: nodemcu-powerconsumption
 platform: ESP8266
 board: nodemcuv2

wifi:
 ssid: "wifi-verkon ssid"
 password: "wifi-verkon salasana"

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "el-sensor Fallback Hotspot"
  password: "tähän jokin salasana"

captive_portal:

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

# Enable OTA updates
ota:

# Enable web-server
web_server:
 port: 80

# Sensorit
sensor:
 - platform: total_daily_energy
  name: "Total Daily Energy" # Vuorokauden kokonaiskulutus
  power_id: power1

 - platform: pulse_meter
  pin: D6
  unit_of_measurement: 'kW'
  name: 'Power Consumption Momentary' # Hetkellinen kulutus per kW
  filters:
   - multiply: 0.06
  id: power1
  
  total:
   unit_of_measurement: 'kWh'
   name: 'Total Consumption' # Kokonaiskulutus
   accuracy_decimals: 3
   filters:
    - multiply: 0.001 # (1/1000 pulses per kWh)
  
 - platform: wifi_signal
  name: "WiFi Signal strenght" # Wifi-verkon signaalin vahvuus
  update_interval: 60s
 
# Mikrokontrollerin kellonaika, jotta mm. vrk-kulutuksen laskenta onnistuu
time:
 - platform: sntp
  id: sntp_time
  
binary_sensor:
 - platform: gpio
  pin: D4
  device_class: light
  name: 'Pulse Measurement' # Tämä kertoo, että pulssimittaus on päällä
  id: light_detect
  filters:
   - delayed_off: 60ms

text_sensor:
 - platform: wifi_info
  ip_address:
   name: 'IP-address' # Mikrokontrollerin IP-osoite
  ssid:
   name: 'SSID' # Mikrokontrollerin wifi-verkko, johon se on yhdistetty

Osa näistä sensoreista, kuten wifi-verkon signaalin vahvuus, mikrokontrollerin IP-osoite tai wifi-verkko, ovat sellaisia, että niitä ei välttämättä tarvitse, mutta minulle ne ovat vähän kuin “nice to know” -tietoa.

Tämän jälkeen, kun asetukset ovat kunnossa, pitää mikrokontrolleri -kortti yhdistää tietokoneeseen USB-kaapelilla. Seuraavaksi voidaan sitten antaa komento esphome run nodemcu-powerconsumption.yaml, joka aluksi kääntää firmiksen ja sen jälkeen lataa sen mikrokontrolleri -kortille. Annetaan kuitenkin aluksi nämä käskyt erillisenä, jolloin ne ovat seuraavat

esphome compile nodemcu-powerconsumption.yaml
esphome upload nodemcu-powerconsumption.yaml

Eli ensimmäisenä käännetään firmis compile -käskyllä ja tässä menee hetki aikaa riippuen tietokoneen nopeudesta. Kun kääntäminen on valmis, niin seuraavaksi annetaan käsky upload, joka lataa käännetyn firmiksen mikrokontrollerille. Minulla tuli tässä yhteydessä alla oleva näkymä

Kuva: firmwaren lataus mikrokontrollerille

Eli tässä vaiheessa, kun käännetään firmistä ensimmäisen kerran, ladataan se USB-väylän kautta, eli valitaan nro 1. Tämän jälkeen, kun firmis on ladattu kortille, voidaan kortti irrottaa USB-väylästä ja laittaa se sähkömittarin yhteyteen pulssia lukemaan.

Laitteen yhdistäminen Home Assistantiin Link to heading

Lopuksi mennään vielä Home Assistantin puolelle, joka yleensä löytää nämä ESPHome -laitteet automaattisesti, kuten minulla

Kuva: Home Assistant löytää ESPHome-laitteen

Viimeisenä vielä yhdistetään Total Daily Energy -sensori Home Assistantin energia -osioon, kuten alla

Kuva: Home Assistantin energia -osio

Jaa tämä: