Tuli jokin aika sitten hankittua uusi GreenCell:in UPS vanhan tilalle, joka on tarkoitus viedä mökille suojaamaan Home Assistant (asennettu RaspberryPi -pikkutietokoneelle) sähkökatkojen varalta, joita siellä tuntuu vähän väliä olevan.

Ensimmäiseksi uuden UPS:in on annettu latautua täyteen ennen käyttöön ottoa. Minulla on jo aikaisemmin asennettu palvelinkoneelle NUT-server (Network UPS Tools) hoitamaan kommunikointia UPS:in kanssa, mutta nyt täytyy päivittää sen asetukset vastaamaan uutta UPS:ia. Samalla voidaan kerrata NUT-serverin asennus ja konfigurointi alusta alkaen.

Minulla on käytössä palvelinkoneella Debian-käyttöjärjestelmä eli NUT-serveri saadaan asennettua helposti ohjelmistolähteiden kautta.

Aluksi ajetaan kuitenkin komento

sudo apt update

Seuraavaksi asennetaan tarvittavat tiedostot eli ajetaan komento

sudo apt install nut nut-server nut-client

Asennuksen jälkeen pitäisi hakemistosta /etc/nut löytyä alla olevat tiedostot, joita meidän täytyy muokata.

Ensimmäiseksi muokataan tiedostoa ups.conf komennolla sudo nano /etc/nut/ups.conf ja laitetaan tiedoston loppuun tiedot UPS:sta. Itselläni on GreenCell:n UPS, joten minulla tiedosto näyttää seuraavalta:

Hakasulkuihin laitetaan UPS:n nimi, jotta NUT tietää millä nimellä se tunnistaa UPS:n. Ajurina Green Cellin UPS:ssa on yleensä blazer_usb, mutta vanhassa UPS:ssa ajurina oli usbhid-ups.

Seuraavaksi muokataan tiedostoa upsmon.conf komennolla sudo nano /etc/nut/upsmon.conf ja laitetaan sinne tarvittavat tiedot käyttäjistä. Käyttäjiä ovat ns. master -käyttäjä UPS:in komentamista varten sekä monitor -käyttäjä UPS:in tilan tarkastamista varten. Kohtaan secret laitetaan jokin vahva salasana. Tästä myös huomataan, miten hakasuluissa ollutta UPS:n nimeä käytetään eli greencell@localhost.

Seuraavaksi muokataan tiedostoa upsd.conf komennolla sudo nano /etc/nut/upsd.conf ja asetaan tänne tarvittavat tiedot, jotta NUT-server voi toimia verkossa eli osoite ja portti.

Tämän jälkeen muutetaan vielä tiedostoa nut.conf komennolla sudo nano /etc/nut/nut.conf ja määritetään NUT toimimaan serverinä eli

Muokataan hosts.conf -tiedostoa komennolla sudo nano /etc/nut/hosts.conf lisäämällä sinne

Viimeisesti tehdään vielä tarvittavat muutokset käyttäjiin eli muokataan tiedostoa upsd.users komennolla sudo nano /etc/nut/upsd.users, jotta NUT-serveri ja -asiakas osaavat pitää yhteyttä toisiinsa. Itselläni ne on asetettu seuraavasti eli admin -käyttäjä sekä monitor -käyttäjä

Tämän jälkeen voidaan käynnistää tietokone uudestaan tai antaa seuraavat käskyt:

sudo upsdrvctl stop
sudo upsdrvctl start
sudo systemctl restart nut-server
sudo systemctl restart nut-client
sudo systemctl restart nut-monitor

Tämän jälkeen meillä pitäisi sitten olla NUT-server käytössä kommunikoimassa ja ohjaamassa UPS:ia.

NUT-client asennus Link to heading

NUT-server osaa sammuttaa myös verkossa olevat tietokoneet, kun akun varaus on mennyt tarpeeksi alas, mutta tätä varten asiakas-koneisiin tarvitsee asentaa NUT-client sovellus. Tämä tietysti sillä oletuksella, että asiakaskoneet on kytketty samaan UPS:iin.

Itselläni asiakaskoneina ovat kaksi RaspberryPi- ja yksi BananaPi -pikkutietokone. RaspberryPi koneissa on käyttöjärjestelmänä RaspberryPi OS ja BananaPi koneessa Armbian:in Bullseye -versio. Nämä molemmat pohjautuvat Debianiin, joten asennus niille tapahtuu samalla tavoin.

Aluksi ajetaan komento

sudo apt update

Seuraavaksi asennetaan tarvittavat ohjelmistot

sudo apt install nut-client

Seuraavaksi meiltä pitäisi löytyä hakemistosta /etc/nut/ seuraavat tiedostot

Tiedostossa nut.conf muutetaan NUT toimimaan asiakkaana eli muutetaan tiedoston lopussa kohta MODE seuraavanlaiseksi

Tämän jälkeen lisätään tiedostoon upsmon.conf rivi, jotta NUT-client osaa ottaa yhteyttä NUT-serveriin

Eli tässä greencell on UPS:n nimi ja IP-osoite on NUT-serverin osoite. Käyttäjä on monitor -käyttäjä ja tässä tapauksessa upsmonuser. Salasana on sama kuin asetettiin aiemmin NUT-serverin asetuksissa.

Tämän jälkeen käynnistetään kone uudestaan tai annetaan komento

sudo service restart nut-client

Nyt meillä on myös asiakaskone asetettu eli NUT-serveri osaa sammuttaa sen tarvittaessa, jos UPS:in akun varaus laskee liian alas.

Jaa tämä: