Jatketaan vielä Docker-Composen parissa ja seuraavaksi asennetaan Zigbee2MQTT Docker-Composen avulla. Meillä on siis Home Assistant ja Mosquitto -broker asennettuna Docker-Composen kautta, jonka vuoksi mm. Home Assistantin lisäosat eivät ole käytettävissä. Tätä kautta onnistuisi myös asentaa Zigbee2MQTT, mutta me asennamme sen toisella tapaan. Minulla on myös käytössä Conbee II zigbee -mokkula, joka toimii hyvin Zigbee2MQTT:n kanssa. Vaihtoehtoisesti voitaisiin käyttää myös deConz -ohjelmistoa, mutta itse olen tykästynyt Zigbee2MQTT:hen. Mikäli olen asentanut Home Assistantin oman käyttöjärjestelmän, löytyy deConz -lisäosa suoraan ohjelmakirjastosta.

Asennus aloitetaan samaan tapaan kuin aikaisemmissa Docker-Compose asennuksissa eli aluksi luodaan zigbee2mqtt -hakemisto Docker-Composen asennushakemistoon eli annetaan käskyt

cd /home/pi/docker-data
mkdir zigbee2mqtt
cd zigbee2mqtt

Seuraavaksi avataan / luodaan tiedosto docker-compose.yaml komennolla nano docker-compose.yaml ja kopioidaan sinne alla olevat tiedot

version: '3.8'
services:
 zigbee2mqtt:
  container_name: zigbee2mqtt
  image: koenkk/zigbee2mqtt
  restart: unless-stopped
  volumes:
   - /home/pi/docker-data/zigbee2mqtt/data:/app/data
   - /run/udev:/run/udev:ro
  ports:
   # Frontend port
   - 8080:8080
  environment:
   - TZ=Europe/Helsinki
  devices:
   # Make sure this matched your adapter location
   - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0

Rivi devices on tärkeä, koska siihen laitetaan oikeat tiedot zigbee -adapterin portista. Yleensä adapterin osoite on /dev/ttyACM0, mutta se saattaa myös vaihdella. Oikean osoitteen saa hyvin tarkastettua komennolla ls -l /dev/serial/by-id. Minulla komento antaa alla olevan mukaisen näkymän

Tämä kertoo, että zigbee-adabteri on portissa /dev/ttyACM0, joka on myös täten adapterin osoite.

Tämän jälkeen voimme sitten asentaa tarvittavat tiedostot ja käynnistää Zigbee2MQTT:n komennolla

docker-compose up -d

Kun asennus on valmis, niin tämän jälkeen meillä on Zigbee2MQTT asennettuna ja seuraavaksi voimmekin mennä selaimen kautta konffaamaan zigbee -laitteita. Zigbee2MQTT:n käyttöliittymä löytyy osoitteesta http://x.x.x.x:8080, jossa x.x.x.x on sen koneen IP-osoite, jolle Zigbee2MQTT on asennettu.

Jaa tämä: